Feszt György, ifj.

oldal nyomtatása Share

Feszt György, ifj. (Kolozsvár, 1925. szept. 15.) orvosi szakíró. Id. ~ György fia. Az orvostudományok doktora (1963), a gyógyszertan egyetemi tanára a marosvásárhelyi OGYI-ban. Hazai és külföldi szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben (többek közt az EME Értesítő, *Orvosi Szemle Revista Medicală, Farmacia, Medicina Internă, Revue Roumaine de fiziologie, a budapesti Acta Phisiologica Hungarica hasábjain) megjelent mintegy 80 dolgozata a gyógyszerhatástan és a kísérletes kórtan körébe vág; főleg az idegrendszerre ható gyógyszerek és egyes hazai gyógynövények hatását taglalja. Szakmája közérdekű kérdéseiről a Korunkban és más folyóiratokban közölt több tanulmányt. Több kőnyomatos magyar nyelvű jegyzet társszerzője (Gyógyszertani jegyzet I-III. Mv. 1954-55) vagy szerzője (Gyógyszertan. Mv. 1961; újabb kiadás 1979). Társszerzője a Bukarestben 1964-ben kiadott Farmacologie c. tankönyvnek, s ugyanezen címmel saját román nyelvű kőnyomatos jegyzete is megjelent (Mv. 1965; új kiadás 1979).