Feszt László

oldal nyomtatása Share

Feszt László (Kolozsvár, 1930. okt. 17.) képzőművész. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári piarista gimnáziumban, majd a gép- és villamosipari líceumban végezte. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán tanult, s itt tanít, amióta tanulmányait befejezte. 1976-tól a főiskola rektora. Első novella-illusztrációi 1951-ben az *Utunkban és a Dolgozó Nőben jelentek meg. 1956-ban *Tóth Samu biztatására készíti első könyvgrafikáit. Tizenöt év alatt több mint 200 szépirodalmi és tankönyvet illusztrált és tervezett. Emellett elsősorban mint az *Utunk és a *Napsugár illusztrátora kivételes szakmai felvértezettséggel követte aprólékosan tárgyhű, majd sajátosan felbontott látomásmontázsokkal a romániai magyar szépírás pályaívét. Keze alól került ki a mai erdélyi könyv- és folyóiratgrafikusok derékhada. Irodalmi vonatkozású munkái közül kiemelkedő *Szabó Gyula Gondos atyafisága 1. és 2. kiadásának, *Benedek Elek Százesztendős jövendőmondó c. gyűjteménye két kötetének, *Huszár Sándor Kokó, a bohóc, *Szemlér Ferenc Egy életen át, *Hornyák József Romantika c. köteteinek és a Horizont-könyvek első sorozatának kötésterve, borítója s illusztrációja. Újabban szívesen foglalkozik könyvjegygrafikával (*ex libris). Már első külföldi jelentkezése alkalmából 1972-ben elnyerte Dániában a XIV. Nemzetközi *Ex Libris Kongresszus pályázatának II. díját.

Murádin Jenő: Egy grafikus metamorfózisa. *Korunk 1970/3. Gábor Dénes: F. L. Kisgrafika, Bp. 1973/1.