Flórián Tibor

oldal nyomtatása Share

Flórián Tibor (Selmecbánya, 1908. ápr. 12.) költő, műfordító. Középiskolai tanulmányait Szamosújváron és a kolozsvári piarista gimnáziumban végezte, majd a Ferdinand Egyetemen hallgatott jogot. Első verseit az *Ellenzék közölte (1928), a Keleti Újság, Jóbarát, A Hírnök, *Független Újság s más lapok munkatársa, a KZST tagja.

Az Új Arcvonal c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1931) mutatkozott be. Első önálló verseskötete, a Felhők fölött, felhők alatt (Kv. 1935) a *Hitel kiadásában *jelent meg *Reményik Sándor bevezetőjével és *Gy. Szabó Béla eredeti fametszeteivel. Ugyancsak Gy. Szabó illusztrálta Vázlatok c. verseskönyvét (Kv. 1936). A fiatal realisták irodalmi csoportosulásához csatlakozott, az Új erdélyi antológia c. gyűjteményben (Kv. 1937) is szerepel. Meditatív jellegű, helyenként az expresszionista szabad versek hatását mutató, laza kötésű költeményeiben egyaránt *jelen van a vallásos érzés és az erotika, lírájában megszólal a néptestvériség és békevágy. Emil Isac verseit fordította magyarra a *Pásztortűz és a budapesti Láthatár számára, átköltésében *jelent meg Krisztus árnyékában címen (Kv. 1938) magyarul Octavian Şireagu egy teljes kötetnyi prózai költeménye. A II. világháború alatt mint egy sebesültszállító oszlop parancsnoka nyugatra sodródott, újabb magyar verseskötetei Németországban *jelentek meg; 1949 óta Amerikában él. Mint egy magyar könyvkiadó társaság elnöke 6 magyar nyelvű tankönyvet *jelentetett meg az Egyesült Államokban élő magyarok számára. A nemzetközi *PEN Club tagja, egyes írásait román, angol, német, francia és török nyelvre is lefordították.

Szemlér Ferenc: F. T.: Felhők fölött, felhők alatt. *Erdélyi Helikon 1935/7. Korvin Sándor: Két fiatal költő... 2. F. T.: Felhők fölött, felhők alatt. *Korunk 1935/10. Szenczei László: F. T. Vázlatok. *Független Újság 1937/2.