Fuchs Herman

oldal nyomtatása Share

Fuchs Herman (Brassó, 1915. febr. 18.) természettudományi szakíró. Középiskoláit Székelyudvarhelyen és Brassóban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte (1942). Itt kezdte tudományos pályáját mint egyetemi adjunktus. Román és magyar nyelvű szakközleményei az Erdélyi-medence ősmaradványaival foglalkoznak, s 1955 óta a budapesti Földtani Közlönyben és a kolozsvári Bolyai, majd Babeş-Bolyai Egyetem folyóirataiban jelennek meg. Népszerűsítő paleontológiai cikkeinek sorozata jórészt Kolozsvár gazdag ősvilágára vonatkozik, szakmai igényességgel megírt tájékoztatóit a Korunk, A Hét, *Igazság és Előre, Budapesten az Élet és Tudomány közli. Írói neve Brassói Fuchs Herman.