Fülöp Géza

oldal nyomtatása Share

Fülöp Géza (Kolozsvár, 1930. nov. 23.) kémiai szakíró, publicista. Szülővárosa ref. kollégiumában érettségizett, a Bolyai Tudományegyetemen 1953-ban kémiai tanári képesítést szerzett. Középiskolai tanár Nagyváradon, egy ideig korrektor, majd az *Ifjúsági Könyvkiadó kolozsvári szerkesztője, 1961-től vegyész a Metalochimica üzemben, 1965-től a Marosvásárhelyi Műtrágya Kombinát kutatóintézeti dokumentációs osztályán számítástechnikus, 1979-től a könnyűipari gép- és alkatrésztechnológia tudományos kutatóintézetének marosvásárhelyi fiókjában dolgozik. Tájékoztató jellegű tudományos írásai a Korunk, *A Hét, Igaz Szó, Könyvtári *Szemle hasábjain jelentek meg. Az *ifjúság számára a *Győz a tudomány sorozatban szemelvényeket tolmácsolt Emil Racoviţă Túl a Déli Sarkkörön c. útleírásából (1959), lefordította Edmond Nicolau Robotgépek az ember szolgálatában c. munkáját (1962). Munkái: Az ezerarcú műanyag (Szabó Lajossal, 1961); Ember és információ (Korunk Könyvek 1973); Munkában az enzimek (Antenna, Kv. 1973); Műanyagok ma és 2000-ben (Antenna, Kv. 1975); Az információ nyomában (KKK 1978).

Czégeni József: F. G.: Munkában az enzimek. Könyvtári *Szemle 1973/3; uő: F. G. Ember és információ. *Művelődés 1974/3. Végh Ferenc: Információ, tájkutatás, társadalom. Könyvtáros, Bp. 1974/7. A tudatformálás szolgálatában. *Erdélyi Lajos beszélgetése F. G.-val. *Új Élet 1977/2. Sebestyén Mihály: Derűlátóan az információról. *A Hét 1979/4.