Füzi József

oldal nyomtatása Share

Füzi József (Brassó, 1931. jan. 1.) növénytani szakíró. A gyógyszerészeti növénytan előadótanára a marosvásárhelyi OGYI-ban, a biológiai tudományok doktora (1971). A hazai gyógynövények lelőhelyeiről s a népgyógyászatban használt növények hatékonyságáról hazai és külföldi szakfolyóiratokban (Orvosi *Szemle Revista Medicală, Farmacia, Comunicări de Botanică, Acta Farmaceutica Hungarica, Naturwissenschaften és mások) több mint 130 közleménye jelent meg. Gyűjteményes kötetek számára társszerzőként dolgozta fel a *Hargita és a Csíki-medence flóráját (1968), majd Kovászna megye flóráját, vegetációját és gyógynövényeit.

Munkái: Gyógyszerészeti növénytani gyakorlatok (kőnyomatos jegyzet, Mv. 1965); Gyógyszerészeti növénytan I-III. (kőnyomatos tankönyv, Mv. 1970, 1971, 1979); Plantele medicinale din judeţul Harghita (monográfia, Mv. 1973); Kovászna megye gyógynövényei (gyűjteményes kötet *Rácz Gábor és F. J. szerkesztésében. Az árkosi Agronómusok Háza kiadásában, Sepsiszentgyörgy 1973). Botanica farmaceutica c. tankönyve sajtó alatt.

Szabó T. E. Attila: Alkalmazott botanikai eredmények. *Korunk 1974/7