Gaal György

oldal nyomtatása Share

Gaal György (Kolozsvár, 1948 febr. 16.) irodalomtörténész. Szülővárosában az AdyŞincai Líceumban végezte középiskolai tanulmányait, angol-magyar szakos tanári diplomát a BabeşBolyai Egyetemen szerzett (1971), doktori értekezése: Kristóf György élete, irodalomtörténészi és tanári munkássága (1980). Kolozsvári középiskolákban az angol és latin nyelv tanára. Első írását az *Igazság közölte (1968), az *Echinox diákszövetségi lap magyar oldalainak szerkesztője (196972), a *Hajnal középiskolai *diáklap megszervezője és irányítója (197275), a *Korunk, *Utunk, *A Hét, Tanügyi Újság, Könyvtári Szemle, Művelődés, NyIrK munkatársa.

Irodalomtörténeti tanulmányaiban feldolgozta másfélszáz év erdélyi magyar *diáklapjait (*Korunk Évkönyv 1974) és Kristóf György munkásságának románmagyar irodalmi vonatkozásait (NyIrK 1978/1), közzétette Bitay Árpád, Sextil Puşcariu, Kelemen Lajos, Kós Károly, Kiss Ernő leveleit Kristóf Györgyhöz (197679), az Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1981 c. gyűjteményben Kristóf kolozsvári egyetemi tanári munkásságáról és az I. Ferdinánd Egyetem magyar tanszékének történetéről írt dolgozatával szerepel, feltárta az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok angolszász vonatkozásait (NyIrK 1982/12).

Pedagógiai munkásságát tükrözi Ismeretellenőrzés tesztek segítségével az idegen nyelvek oktatásában c. értekezése a szerkesztésében megjelent Módszertani dolgozatok c. kötetben (Kv. 1977).

Helytörténeti szempontból jelentős, hogy újonnan feldolgozta és közzétette a *Házsongárdi Panteon nevezetes halottainak a sírok helyrajzi megjelölésével ellátott jegyzékét (*Korunk 1972/3 és *Korunk Évkönyv 1980).

Szerkesztésében megjelent munkák: Aradi Viktor: Mócok földjén (Fuchs Simon bevezetőjével, 1974); Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (előszóval, jegyzetekkel, Téka 1975); Tenger és alkonyég között (angol költők antológiája bevezetővel és jegyzetekkel, Tanulók Könyvtára 1978); Ralph Waldo Emerson: Esszék (előszóval, jegyzetekkel, saját és Wildner Ödön fordításában, Téka 1978).

Mózes Huba: Margó. Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. *Utunk 1976/8. Kozma Dezső: "Szellemi közeledés". *A Hét 1976/20. Nagy Jenő: A módszertan esélyei. *Korunk 1977/12. Adonyi Nagy Mária: Margó. Tenger és alkonyég között. *Utunk 1978/36.