Gábos Zoltán

oldal nyomtatása Share

Gábos Zoltán (Bánffyhunyad, 1924. okt. 24.) fizikai szakíró. Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1943), a Bolyai Tudományegyetemen matematikafizika szakos tanári képesítést nyert (1947). Egyetemi pályafutását itt kezdte meg, 1949-ben *Fényes Imre tanítványaként A mechanika formális elveiről c. tézisével doktorált. 1962-től egyetemi tanár a BabeşBolyai Egyetemen, tíz éven át (196676) a matematikafizika kar dékánja. Tudományos dolgozatai román, magyar, német, angol és orosz nyelven jelentek meg a hazai és külföldi folyóiratokban (Revue Roumaine de Physique, Revue d'Optique, Il Nuovo Cimento, Acta Physica Polonica, Optikai Spektroszkópia), ezekben az elméleti fizika, általános relativitáselmélet, kvantumelmélet kérdéseivel foglalkozik. 1967-től a Studia Universitatis "BabeşBolyai" Physica sorozatának szerkesztőbizottsági tagja. Magyar nyelven a *Matematikai és Fizikai Lapok és a *Korunk hasábjain jelentek meg tanulmányai; a Fizikai kislexikon társszerkesztője (1976).

Jelentősebb kötetei: A kémiai termodinamika alapjai (Kv. 1957); Termodinamica fenomenologică (1959); Fundamentele mecanicii (társszerzők D. Mangeron, I. Stan, 1962); Termodinamica şi fizica statistică (társszerző Oliviu Gherman, 1964); Curs de termodinamică şi fizica statistică (Kv. 1981); Az elméleti fizika alapjai (Kv. 1982).

I. M. ŞtefanEdmund Nicolau: Scurta istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. 1981. 100.

ASZT: G. Z. a Bolyai-díj másodszori kiosztásakor. LM 3354.