Gazda Ferenc

oldal nyomtatása Share

Gazda Ferenc (Haraly, 1920. okt. 25.) nyelvész, tankönyvíró. Középiskolai tanulmányait a kézdivásárhelyi, gyulafehérvári és kolozsvári kat. gimnáziumokban végezte, a kolozsvári egyetemen tanári, majd bölcsészdoktori diplomát szerzett. A kolozsvári Magyar Nyelvtudományi Intézet munkatársaként részt vett a nyelvjáráskutatásban és nyelvatlaszi munkálatokban. Gróf Kemény József és Mike Sándor levelezése (ETF 156, Kv. 1943) és Csomakőrös helynevei (Kv. 1943) c. munkái forrásértékűek. A Bolyai Tudományegyetem történelmi tanszékén tanársegéd (194549), majd kolozsvári iskolákban tanár, jelenleg ugyanitt a kisipari termelőszövetkezet könyvelője. Nyelvtankönyvet szerkesztett a II. osztály számára (1953), majd Fejér Miklóssal közösen állított össze nyelvtankönyveket a felsőbb osztályok számára is (195458).