Gazda Klára

oldal nyomtatása Share

Gazda Klára (Zalán, 1944. szept. 4.) néprajzi író. ~ László és ~ József húga. A középiskolát Sepsiszentgyörgyön végezte, a BabeşBolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett (1967), a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen néprajzból doktorált (1976). Egy évig a csíkcsicsói általános iskolában tanított, 1968 óta a Sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum muzeológusa. Első írását a Megyei Tükör közölte (1968), néprajzi tárgyú közléseivel a Korunk, Művelődés, A Hét, Megyei Tükör, *Falvak Dolgozó Népe, Ifjúmunkás, *Jóbarát hasábjain szerepel, szaktanulmányait az *Aluta közli (Figurális kályhacsempék a Sepsiszentgyörgyi Múzeum gyűjteményében. 1969; Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető gazdálkodáshoz. 1970; Felsőrákosi székely népviselet. 1971; Pásztorkodás az esztelneki gyermek életében. 197475; Bodzaforduló népi árucseréje. 197677; Családi munkamegosztás Felsőrákoson. 1980; Az esztelneki gyermekjátékok romániai párhuzamai. 1981). A László Ferenc régész-muzeológusnak szentelt emlékkönyvben (Táj és tudomány. 1978) a néprajztudóst mutatja be. A gyermekélet néprajzával úttörő munkát végzett a magyar néprajztudományban.

Önálló kötete: Gyermekvilág Esztelneken (néprajzi monográfia, *Haáz Sándor rajzaival. 1980). Megjelenés előtt áll *Haáz Sándorral közös kötete, a Vonalak és színek.

Zágoni Attila: Míg nem késő. *Falvak Dolgozó Népe 1978. nov. 28. Ráduly János: Gyermekvilág Esztelneken. Vörös Zászló 1980. okt. 25. Szőcs István: Örök és múlékony játékaink. *Előre 1980. nov. 19. Pillich László: Szélforgók és csiporkázás. *Igazság 1980. nov. 26. Seres András: Rendhagyó kiadvány. *Brassói Lapok 1980/48. Kónya Ádám: Csali meséktől a cseszleparittyáig. Megyei Tükör 1980. dec. 10. Cseke Péter: Mit lehet hasznosítani a régi falu nevelési kódexéből? Beszélgetés dr. G. K. néprajzkutatóval. *Falvak Dolgozó Népe 1980 50. Nagy Olga: Elfogult tudósítás. *Utunk 1981/16.