Görbe István

oldal nyomtatása Share

Görbe István (Halmi, 1935. ápr. 19.) közíró, folklorista, műfordító. Szatmáron tanítói, a Bolyai Tudományegyetemen 1958-ban tanári oklevelet szerzett. Előbb Nagybányán, majd 1960-tól Szatmáron általános iskolában tanít.

Irodalmi, közművelődési, népköltészeti, népművészeti, képzőművészeti, színházi tárgyú írásai és mai román költőket megszólaltató műfordításai 1958-tól jelennek meg az *Utunk, Művelődés, A Hét, Korunk, valamint napilapok és hetilapok hasábjain, az Évek énekei c. antológiában (Kv. 1971) s a Cikkek és tanulmányok c. kiadványban (Szatmár 1972). Kriza János költészetéről írt államvizsga-dolgozatában mintegy 80 közöletlen Kriza-verset tárt fel; értékes a nagybányai Veresvíz negyedben összegyűjtött népmondaanyaga, ebből Pintye Gligor-mondákat *tett közzé (Korunk 1969/11). Kaffka Margit írói indulásáról közölt új anyagot egy tanári ülésen, tanulmánya kéziratban.

Írói álneve Halmi György.

Faragó József: Folklorista tanáraink. *Utunk 1969/10.