Götz Endre

oldal nyomtatása Share

Götz Endre (Hosszúfalu, 1924. aug. 27.) geológiai szakíró. A brassói Honterus Gimnáziumban érettségizett (1943), a Bolyai Tudományegyetemen Török Zoltán tanítványaként szerzett diplomát (1948) s a földrajzföldtan tanszéken dolgozott (194959); ekkor jelent meg két tanulmánya: Amfibólok magmatikus rezorpciója a Görgényi-havasok andezitjeinél (A kolozsvári Victor Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei. Természettudományi sorozat 1957/12) és Adatok a Gyergyói-medence üledékeinek problémájához (Studia Universitatum Victor Babeş et Bolyai. Ser. II. Fasc. 1. Geologia, Geographia 1958/5). Előbb 1960-ban a kolozsvári Bányaipari Vállalathoz, majd a nagybányai Bányatröszthöz került, 1965 óta a Bányászati és Színesfémkohászati Kutató és Tervező Intézet munkatársa Nagybányán. A Revista Minelor több társaival közösen szerzett román nyelvű tanulmányát közölte a Máramaros megyei bányavidékek geológiájáról, ugyancsak szakmunkával szerepel az Anuarul Marmatia c. múzeumi évkönyvben (1978). Ismeretterjesztő írásai a *Bányavidéki Fáklya hasábjain jelennek meg.