Gréda József

oldal nyomtatása Share

Gréda József (Nagyvárad, 1911. jún. 18.) költő, műfordító. Középiskolát szülővárosában végzett, Frankfurt am Main városában közgazdasági tanulmányokat folytatott (193133). Nagyváradon kereskedelmi tisztviselő. 1944-ben Auschwitzba deportálták, hazatérve újra tisztviselő, majd 1950-től a nagyváradi Állami Színház irodalmi titkára, 1961 óta Izraelben él, a Tel Aviv-i *Új Kelet munkatársa.

Első verseit és fordításait a *Cimbora közölte; 1927-ben tolmácsolásában adták ki Merre c. alatt Erich Kästner verseinek első magyar gyűjteményét. A régi Korunk, *Brassói Lapok és *Új Kelet, majd a II. világháború után az Igaz Szó, Utunk, *Előre s a budapesti Irodalmi Újság közli írásait; jelenleg az *Új Kelet Tel Aviv-ban megjelenő új folyamának belső munkatársa, s figyelemmel kíséri a romániai irodalmi élet eseményeit.

Mintegy 40 színdarabot fordított magyarra, köztük Horia Lovinescu A lerombolt fellegvár c. darabját (könyvalakban 1956) és spanyolból Calderon de la Barca Szoknyás kobold c. verses vígjátékát. Fordításában jelentek meg magyarul Cezar Bolliac (1953), Alexandru Toma (1950), Cicerone Theodorescu (1957) válogatott versei, magyarra ültette át B. P. Haşdeu Răzvan és Vidra c. eposzát (1969), Eminescu több versét. Fordított oroszból is. Bábszínházak számára több eredeti darabot írt. Mai héber költők címen összegyűjtött műfordításainak gyűjteményét már Tel Avivban (1971), A hajdani kert című jiddis költő-antológiáját Budapesten adták ki (1971). Néhány verse Avigdor Hámeiri fordításában héberül is megjelent.

Önálló verseskötetei: Fogózz a semmibe (Nv. 1945); Hegedűszó (1955).

Scheiber Sándor: Mai héber izraeli költők. Nagyvilág, Bp. 1971/10.