Gyergyay Ferenc Pál

oldal nyomtatása Share

Gyergyay Ferenc Pál (Kolozsvár, 1922. okt. 25.) orvosi szakíró. ~ Árpád fia. Szülővárosában az Unitárius Kollégiumban érettségizett (1940), a helybeli egyetemen szerzett orvosi diplomát (1945). A marosvásárhelyi *OGYI tanársegédje, adjunktus *Haranghy László mellett, 1956-tól a kórbonctan előadótanára, 1971-től professzora, a klinikai kórbonctanász osztály vezető főorvosa (195277). Influenţa sistemului nervos asupra procesului tumoral (Mv. 1955) c. dolgozatával szerezte meg kandidátusi címét, docens doktor (1971), doktorandusirányító. 1977-ben Kölnbe távozott, ahol magánintézetet vezet. Az Európai Patológus Társaság és a Nemzetközi Patológiai Akadémia rendes, a Német Patológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a Johannita Rend tiszteleti lovagja. Szaktanulmányai belföldi és nemzetközi szakközlönyökben jelentek meg, nemzetközi konferenciák előadója.

A marosvásárhelyi rákkutatás egyik úttörője. Főbb kutatási területei: kísérletes daganatkutatás, kísérletes neuropatológia, májpatológia, klinikopatológiai kazuisztika. Önálló kötete: A neuroendocrin rendszer szerepe a daganatos betegségben (1957). Az Általános kórbonctan (1959) c. gyűjteményes munka szerkesztője és több fejezetének szerzője.