Györfi Ibolya

oldal nyomtatása Share

Györfi Ibolya (Kutyfalva, 1935. nov. 18.) pedagógiai író, szerkesztő. ~ Jenő felesége. A marosvásárhelyi 2. számú Leánylíceumban érettségizett (1954), a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán tanári diplomát szerzett (1959). Az Állami Irodalmi és Művészeti, ill. Meridiane Könyvkiadónál lektori, a bukaresti *rádió magyar kollektívájában szerkesztői, majd a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztériumban szakfelügyelői munkakört töltött be (195969), a Pedagógiai és Pszichológiai Kutatóintézet tudományos kutatója (196982), ennek megszűntével a Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó szerkesztője.

Első írását a *Tanügyi Újság közölte (1970). Előkészítette a magyar nyelv és irodalom romániai tanításának tanterveit (196972). A *helyesírás tanításáról, irodalomolvasásról, személyiségfejlesztésről, verselemzésről szóló írásait a *Tanügyi Újság, Művelődés, A Hét, Limba şi Literatura közli.

Kötetei: Irodalomolvasás az V. osztályban (módszertani kézikönyv, 1977); A magyar nyelv tanításának módszertana az IIV. osztályban. Tankönyv a tanítóképző pedagógiai líceumok számára (Király László nagyenyedi tanárral, 1979).

Csire Gabriella: Tanítójelölteknek. *Előre 1980. jan. 23.