Gyulai Ferenc

oldal nyomtatása Share

Gyulai Ferenc (Felsőrákos, 1926. okt. 13.) géptani szakíró. Középiskolai tanulmányait Brassóban és a Székelykeresztúri Unitárius Kollégiumban végezte, a Temesvári Műegyetem gépészeti karán 1951-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet. Ugyanitt, a közben Traian Vuiáról elnevezett politechnikai intézetben tanár; 1965 és 1972 között igazgatóként a resicaitemesvári Vízenergetikai Berendezések Tervező és Kutató Intézetét is vezette. 1972-ben doktorált. Több mint száz kutatási témát dolgozott ki az ipar számára.

Tanulmányait, szakdolgozatait hazai és külföldi szakfolyóiratok (köztük a Comunicări Ştiinţifice şi Tehnice, Studii şi Cercetări ŞtiinţificeTimişoara és Journées de l'Hydraulique) s gyűjteményes kötetek közlik. 1960 óta a New Yorkban megjelenő Applied Mechanics Reviews c. folyóirat külmunkatársa, itt több mint 60 könyvismertetése, szemlecikke és tanulmánya jelent meg. I. Petencz és C. Ciocîrlan társszerzőkkel közösen írt Szárnylapátos szivattyúk jelleggörbéinek vizsgálata c. tanulmányát a Gép c. budapesti folyóirat (1963/5) közölte. Pompe, ventilatoare, compresoare c. kétkötetes egyetemi tankönyve 198081-ben Temesvárt jelent meg.