Hantz-Lám Irén

oldal nyomtatása Share

Hantz-Lám Irén (Kolozsvár, 1937. máj. 25.) földrajzi szakíró. *Lám Béla leánya. *Hantz András felesége. Középiskolai tanulmányait szülővárosában (1954), egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem geológiaföldrajz szakán végezte (1958). Középiskolai tanár (195859), könyvtáros és fordító a kolozsvári Politechnikai Intézetben (195961), gyakornok a BabeşBolyai Egyetem földrajzi tanszékén (196168), majd ismét tanár a Kolozsvári Pedagógiai Líceumban.

Tudományos munkásságát a regionális természeti földrajz területén kezdte, a RévBáródi Medence területi földrajzkutatása során korszerű módszerek alkalmazásával mutatott fel eredményeket. Írásai a Studia Universitatis BabeşBolyai Seria Geographica, Natura (Terra) Seria Geografie s a Budapesten megjelenő Földrajzi Közlemények hasábjain jelennek meg; ismertető írásait, megemlékezéseit (Balogh Ernőről, Tulogdi Jánosról, az Amundsen-évfordulóról), értekezéseit a Korunk, Utunk, Előre, Igazság, Tanügyi Újság, Új Élet, A Hét, Tribuna közli.