Hitter Ibolya

oldal nyomtatása Share

Hitter Ibolya (Kolozsvár, 1924. márc. 1.) szakíró, tankönyvíró, szerkesztő. A Kolozsvári Református Leánygimnázium elvégzése után (1942) a Bolyai Tudományegyetemen szerzett matematikafizika szakos tanári diplomát. Nagyenyeden a Bethlen Gábor Középiskola (194648), Csíkszeredában a Pedagógiai Iskola (194851) tanára, a Bolyai, ill. BabeşBolyai Egyetemen tanársegéd (195268), majd a Közlekedésipari *Líceum tanára Kolozsvárt (196879). A *Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője (195760), itt jelentek meg szakcikkei. Társszerzőként közölt a Fizikai Szemlében (1965) és a Revista de Chimie hasábjain is (1971).

Mint fordító, tudományos ellenőrző és szövegösszehasonlító járult hozzá a romániai magyar matematikai és fizikai tankönyvek kiadásához; fordításában jelent meg E. NicolauC. Bălăceanu Kibernetika (1961), I. Negrescu Az atom (1962) és Şt. Bălan És mégis mozog... (1962) c. munkája.