Hoós János

oldal nyomtatása Share

Hoós János (Sárvár, 1858. máj. 11. 1937. jan. 8. Temesvár) zeneszerző, zeneíró. Középiskolai tanulmányait Keszthelyen, Szombathelyen és Győrött végezte, zenei tanulmányait a budapesti zenedében és tanítóképzőben fejezte be. Déván, majd Temesvárt volt tanítóképző intézeti zenetanár. Megzenésítette Jakab Ödön, Endrődi Sándor, Pósa Lajos, Szabolcska Mihály, Kiss József, *Draskóczy Ilma verseit. Több mint száz nótát és műdalt szerzett, a szövegek egy részét maga írta. Zenét szerzett Jakab Ödönnek a múlt században divatos népszínműveihez, Putifárné c. operettjét a század elején Kolozsvárt mutatták be. Szerkesztette a Mária-Kert c. zenei szaklapot (191521). Zenetörténeti, zeneesztétikai cikkeit a *Temesvári Hírlap és a Temeswarer Zeitung közölte.