Horváth József (Aranyosgyéres, 1931. jan. 22.)

oldal nyomtatása Share

Horváth József (Aranyosgyéres, 1931. jan. 22.) pedagógus, fizikai szakíró. ~ Stefánia férje. A nagyenyedi Bethlen Kollégium tanítóképzőjének elvégzése (1950) után a Bolyai Tudományegyetem matematikafizika karán szerzett tanári oklevelet (1953). Előbb egyetemi gyakornok, 1956-tól az AdyŞincai *Líceum tanára, 1961-től a Politechnikai Intézetben dolgozik, 1974-től a Tehnofrig Szaklíceum, majd 1980-tól a 3. számú MatematikaFizika *Líceum tanára.

Első cikkét a *Matematikai és Fizikai Lapok közölte (1957/2). Ismeretterjesztő cikkei itt s a Tanügyi Újság, *Igazság hasábjain jelentek meg. Mint tudományos dolgozatok társszerzője a Buletinul Politehnic Cluj, Studia Universitatis BabeşBolyai s az országos porkohászati konferencia Comunicări Ştiinţifice 1. c. kiadvány munkatársai közt szerepel. Brassói, kolozsvári s temesvári tudományos ülésszakokon önálló dolgozatokat mutatott be megvitatásra (Studiul unor proprietăţi electrice ale sistemului SiCCr2O3; Comportarea magnetică a compusului oxidic semiconducător NiOMn2O3; Conductibilitatea termică a Mn2O3 cu adăugări de Cr2O3).