Horváth Lajos

oldal nyomtatása Share

Horváth Lajos (Székelykeresztúr, 1883. febr. 23. 1960. ápr. 3. Mosonmagyaróvár) zeneszerző, zeneíró. Tanítói oklevelét szülővárosa tanítóképzőjében szerezte. Székelyudvarhelyen és Erzsébetvárosban tanított, 1941-től a székelykeresztúri polgári leányiskola igazgatója lett, 1944-ben Magyarországra távozott.

Az I. világháború idején verseskötettel jelentkezett, később népies műdalokat és zenés népszínműveket írt. Műdalait részben zongorakísérettel, részben kétszólamú feldolgozásban tette közzé. Nem fogadta el a Kodály-iskolát, s röpirataiban Domokos Pál Pétert támadva szembefordult az eredeti népdal ápolásával.

Munkái 1919 után: Röpirat (Székelykeresztúr 1930); Hozzászólás (Székelyudvarhely 1930); 101 székely népdal (Székelykeresztúr 1931); Csűrdöngölők (hangjegykiadvány, Székelykeresztúr 1942).

Írói neve Szittya Horváth Lajos.