Horváth Miklós

oldal nyomtatása Share

Horváth Miklós (Dálnok, 1906. máj. 4. 1982. jan. 10. Marosvásárhely) orvosi szakíró. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett (1924), orvosi oklevelét Budapesten nyerte (1931), Iaşi-ban nosztrifikálták (1932). Sepsiszentgyörgyön iskola-, üzemi, vasúti és betegsegélyző orvos, 1940-től az anya- és csecsemő-védelem zöldkeresztes szolgálatának vezetője, 1946-tól Háromszék megye tiszti főorvosa. 1948-ban nevezik ki a marosvásárhelyi *OGYI egészségügyi szervezési tanszékére előadótanárnak, 1950-től a közegészségtani tanszéket is irányítja, 1957-től egyetemi tanár, 1968-ban vonult nyugalomba.

Szerepet vállalt az MNSZ megyei vezetésében, munkatársa volt a *Népi Egység napilapnak (194549). Az Orvosi SzemleRevista Medicală, Igiena, Communicationes szakfolyóiratok munkatársa; szakdolgozatai a közegészségtan minden területét felölelik.

Marosvásárhelyen kiadott kőnyomatos jegyzetei: Általános közegészségtan (1951); Részletes közegészségtan (1952); Közegészségtan (1954); Munkaegészségtan (1955, újabb kiadása Dienes Sándorral, 1961); Általános és település-közegészségtan (Steinmetz Józseffel és Bedő Károllyal, 1957). Az Igiena generală şi comunală c. egységes tankönyv (1962) munkatársa.