Horváth Tibor (Torda, 1938. aug. 16.)

oldal nyomtatása Share

Horváth Tibor (Torda, 1938. aug. 16.) nyelvész, ~ Andor bátyja. Középiskolai tanulmányait 1959-ben Kolozsvárt végezte a 7. számú (ma Brassai Sámuel) Líceumban. A BabeşBolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1960). Előbb általános iskolai tanár Szilágygörcsönben, majd 1961-től főgyakornok a kolozsvári magyar nyelvtudományi tanszéken. 1964-től az Egyetemi Könyvtárban dolgozik, jelenleg a történelemfilozófia kar könyvtárosa.

Első írása emlékezés Bajza Józsefre az Igazságban (1958). *Műfordítás-elemző, nyelvművelő, verstani-stilisztikai cikkeit, könyvismertetéseit a Korunk, Utunk, Igaz Szó, *A Hét, NyIrK közli. Funkcionális verstani tanulmányaiból és a *műfordítások stilisztikai elemzéséből leszűrt tapasztalatait beépíti az első hazai magyar stilisztikai kézikönyv általa írt fejezeteibe (Bartha JánosHorváth Tibor J. Nagy MáriaSzabó Zoltán: Kis magyar stilisztika. 1968). A 70-es években a *műfordítás és *nyelvművelés tárgykörén kívül zenei vonatkozású cikkeket is közöl, így a népdalvita keretében (Nem a szakma belső ügye. *A Hét 1972/14). Bibliográfusként részt vesz az egyetem alkalmazottainak tudományos munkásságát felmérő kiadványsorozat szerkesztésében (Activitatea ştiinţifică a Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca. Bibliografie selectivă I. 1974; II. 1979).

Gáldi László: Kis magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr, Bp. 1969/2.