Huber András

oldal nyomtatása Share

Huber András (Dés, 1942. nov. 11.) helytörténész, művészeti író. ~ Győző fia. Középiskolát szülővárosában az Egységes Líceumban végzett (1960), matematika szakos tanári oklevelet a BabeşBolyai Egyetemen szerzett. Előbb iskolaigazgató a bálványosváraljai általános iskolában, 1979-től Désen tanár.

Első írását az *Igazság közölte (1966), itt s a Korunk, *A Hét, Művelődés, Utunk, Tanügyi Újság, Jóbarát, *Szatmári Hírlap s más napilapok hasábjain hely-, színház- és irodalomtörténeti cikkei, ismertetései, karcolatai jelennek meg. Dési séták c. cikksorozata (*Igazság 1980. okt.nov.) új adatokat közölt szülővárosa múltjából. Levelek a szülőföldre c. alatt közreadta, előszóval és jegyzetekkel látta el nagybátyja, Dési ~ István festőművész 1915 és 1943 között Győző bátyjához intézett leveleit (1982).

Szőcs István: Levelek a szülőföldre. *Előre 1982. aug. 4. *Mezei József: Címzett az utókor. *A Hét 1983/1.