Hunyadi László

oldal nyomtatása Share

Hunyadi László (Küküllődombó, 1933. nov. 16.) szobrász, fémműves, iparművész. Marosvásárhelyen végezte a Művészeti Középiskolát, 1959-ben fejezte be szobrászati tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. A marosvásárhelyi Állami *Bábszínház tervezője, majd ugyanitt 1961-től a Művészeti Középiskola tanára. 1978 óta szabadfoglalkozású.

Népballadáktól ihletve, az erdélyi fémművesség és ötvösművészet legjobb hagyományait folytatja fémdomborításaiban és ékszereiben. Műalkotása az új marosvásárhelyi Nemzeti Színház homlokzati kapuja; plakettet készített Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Petőfi, Arany, Ady, Erkel Ferenc, Liszt, Bartók, Kodály, Eminescu emlékére.

Jelentősebb térszobrai: *Barabás Miklós portréja Márkosfalván (1969); Ispánkúti Emlékmű Petőfi domborművű arcképével Fehéregyházán (1969); a *Kulcsár Béla elgondolása szerint Kiss Leventével közösen készített agyagfalvi 1848-as emlékmű (1980).

Kováts Iván: H. L. műtermében. *Igaz Szó 1967/8; uő: A vörösréz varázsa. *Utunk 1970/17. Murádin Jenő: H. L. műtermében. *Igazság 1970. márc. 20. Marosi Ildikó: Látogatóban H. L.-nál. *Új Élet 1970/12. Szekernyés László: Hol vannak az ön szobrai? *Új Élet 1972/6. Szépréti Lilla: Egy emlékmű születése. *Ajtay-Gecse Viktor felvételeivel. *Új Élet 1978/24.