Imre Lajos (Hódmezővásárhely, 1888. nov. 4. – 1974. márc. 8. Kolozsvár)

oldal nyomtatása Share

Imre Lajos (Hódmezővásárhely, 1888. nov. 4. 1974. márc. 8. Kolozsvár) pedagógiai író, szerkesztő. Id. ~ Lajos irodalomtörténész fia. Középiskolai tanulmányait szülőhelyén végezte, Kolozsvárt teológus és egyetemi hallgató (190610), tanulmányait a skóciai aberdeeni és a heidelbergi egyetemen folytatta. 1913-ban Kolozsvárt a neveléstudományok doktorává avatták. Marosvásárhelyt, majd Kolozsvárt hitoktató, később lelkész Kolozskarán. 1921-től 1948-ig Kolozsvárt a gyakorlati teológia professzora, közben (194547) a Bolyai Tudományegyetem pedagógiai tanszékének professzora is.

Az *Ifjú Erdély főmunkatársa (193040), *Az Út havi folyóiratot szerkeszti (192344), közben 1928-ban szerkesztője *A magyar *Ifjúság Könyvtára sorozatnak is. Központi témája a falu közművelődése, az *ifjúságnevelés mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban. Pedagógiai szakmunkássága a Schneller István-féle kolozsvári pedagógiai iskolához a személyiség pedagógiájához kapcsolódik; románmagyar kulturális közeledést szorgalmazó nézetei *Balázs Sándor szerint egybecsengtek *Tavaszy Sándor optimista kisebbségbemutatásával, s a két világháború közti korszakban nagy hatással voltak az *ifjúságra egy erkölcsileg megalapozott erdélyi magyar kisebbségtudat értelmében. Ez a humánum uralkodik nevelésügyi írásaiban. Jelentősebb írásait a *Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Erdélyi Múzeum, Kiáltó Szó, *Református Szemle, *Szellem és Élet közölte.

Pedagógiai tárgyú munkái: A falu kultúrája (Kv. 1914); Vezérfonal az *ifjúság gondozására (Bp. 1920); A falu művelődése (Kv. 1922); A modern nevelési rendszerek kritikája (Kv. 1928); Ifjúsági játékok könyve (Kv. 1928); Az *ifjúság válsága (Nb. 1930); A protestantizmus és a proletariátus (Kv. 1932); A falunevelés irányelvei (ETF 59, Kv. 1933); A közművelődés mint társadalmi feladat (ETF 118, Kv. 1940); A *népnevelés mint pedagógiai feladat (*Szellem és Élet Könyvtára, új sorozat 27, Kv. 1942).

Tavaszy Sándor: I. L: Vezérfonal az *ifjúság gondozására. *Pásztortűz 1923/6. Dr. Dávid Gyula: I. L. *Református Szemle 1973/56. *Balázs Sándor: Tavaszy Sándor filozófiája. 1982. 124.