Incze Árpád

oldal nyomtatása Share

Incze Árpád (Sepsiszentgyörgy, 1944. okt. 26.) földrajzi és talajföldrajzi szakíró. Középiskoláit a Székely Mikó Kollégiumban (1962), egyetemi tanulmányait a BabeşBolyai Egyetemen végezte (1967). Előbb a Maros megyei Talajtani és Agrokémiai Hivatal, 1982-től a Maros megyei Vízgazdálkodási Hivatal tudományos alkalmazottja.

Több társával, köztük Málnási Gézával együtt a gyomorrák földrajzi elterjedését vizsgálta Maros és *Hargita megyében, összefüggésben egyes talajtani tényezők változékonyságával, s a kutatás eredményét a budapesti X. Magyar Onkológus Kongresszuson terjesztette elő (1973). Egyéb szaktanulmányai kolozsvári és bukaresti mezőgazdasági szakkiadványokban s a csehszlovákiai Neoplasma hasábjain (társszerzőkkel, Pozsony 1976/3) jelentek meg; ismertető cikkeit A Hét, Előre, Vörös Zászló közli. A *Falvak Dolgozó Népe munkatársa (197278).