Incze János

oldal nyomtatása Share

Incze János (Szinérváralja, 1909. okt. 19.) képzőművész. Négy gimnáziumi osztályt a szatmári Eminescu Líceumban végzett (1924). Boltosinas, kertész, festőmunkás a kolozsvári Iris porcelángyárban, közben látogatja a Képzőművészeti Iskolát, majd a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban szerez tanítói oklevelet (1934). Előbb Zilahon tanít, majd Désen telepszik le, nyári szüneteit a nagybányai Szabad Festőiskolában töltve Ziffer Sándor mellett. 1938-ban két albumban jelentkezik linóleummetszeteivel (A régi Dés; Hétköznapok), 1941-ben részt vesz a *Barabás Miklós Céh fiataljainak kolozsvári tárlatán, s azóta az ország minden részében szerepel önálló vagy kollektív kiállításokon. 1969-ben tanulmányutat tesz Olaszországban, úti beszámolóit a *Korunk, *Utunk, *A Hét közölte.

Alakos tájfestészete elsősorban Dés megjelenítésével megszerezte számára az "erdélyi Brueghel" elnevezést, életrajzírója, Jánosházy György a modern festészet nagyjai közül inkább Chagallhoz hasonlítja, Jagamas Jánosról és Varró Dezsőről készített portrét. *Nagy Olga széki népmesegyűjteményéhez szánt illusztrációi körül élénk vita támadt, az Ifjúsági Könyvkiadó visszautasította, az *Utunk és a *Korunk leközölte a rajzokat s a művész védelmére kelt.

Önarckép főcímmel megjelent munkája (1982) a szerző ajánló sorai szerint "nem időrendbe szedett önéletrajz, inkább mozaikok sorozata egy gyermek festővé válásáról, majd a festő életútjáról, amely egyáltalán nem mondható rózsákkal inkább tövisekkel kirakottnak..." A munka első része korjelenítő erejével a hagyományos erdélyi *emlékirat sajátosságait mutatja fel, a továbbiakban az erdélyi magyar művészeti életnek s a szerző külföldi utazásokon szerzett képzőművészeti élményeinek dokumentuma.

Kötete: Önarckép azaz lelátás hat évtized tetejéről (1982).

Szabédi László: I. J. képkiállítása. *Utunk 1947/52; újraközölve Nyelv és irodalom. 1956. 27073. Méhes György: Egy elhallgatott műfaj: a könyvillusztráció. *Utunk 1957/43. Bodor Pál: Még egyszer I. J.-ról. *Utunk 1958/13. Jánosházy György: I. J. igaza. Egy üdvös vita margójára. *Korunk 1958/7; uő: I. J. Monográfia, képesalbum, 1977. Márkos András: I. J. műhelyében. *Korunk 1964/1. Gazda József: A *groteszk szerepe I. J. művészetében. *Korunk 1969/10. László Gyula: Baráti sorok I. J.-ról. *Korunk 1974/2. Erdélyi Lajos: ...amiért a harkálynak kopácsolnia kell. Beszélgetés I. J.-sal. *Utunk 1979/30. Mózes Attila: Milyen is egy házfal? *Utunk 1981/32. Szőcs István: Írott önarckép. *Előre 1982. dec, 29. Luczai András: Önarckép, háttérrel. *A Hét 1983/1. Huber András: Lelátó. *Igazság 1983. máj. 26.

ASZT: I. J. Désről és festészetéről. LM. 918.