Dávid László

oldal nyomtatása Share

Dávid László (Árapatak, 1932. máj. 25.) – műtörténész. ~ Gyula öccse. Középiskoláit Székelyudvarhelyen, főiskolai tanulmányait a kolozsvári ref. teológiai fakultáson végezte, 1969-ben egyháztörténetből szerzett doktorátust. Segesváron lelkész. 1960-tól közöl tanulmányokat A Hét, a Korunk, Megyei Tükör, Református Szemle lapjain az erdélyi középkori művészettörténet tárgyköréből, így az udvarhelyi középkori templomokról, székelyföldi műemlékekről, Magyarhermány régi írott képeiről és a nagybaconi templomról. A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei c. könyve sajtó alatt.