Deé Nagy Anikó (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Deé Nagy Anikó (Marosvásárhely, 1939. okt. 10.) – könyvtáros. Középiskolát szülővárosában végzett, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett német-magyar szakos tanári képesítést. 1965 óta a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban dolgozik, főkönyvtáros. Több, a könyvtár eredeti anyagával kapcsolatos feldolgozását a Könyvtári Szemle, Korunk, Igaz Szó, Művelődés és Vörös Zászló közölte. Válogatásában, bevezetésével és jegyzeteivel jelent meg a könyvtáralapítóról írt doktori dolgozatának részanyagaként a Teleki Sámuel és a Teleki-Téka c. kötet (Téka 1976).

Tófalvi Zoltán: Doktori értekezés Teleki Sámuelről. Művelődés 1975/9

 


Deé Nagy Anikó (Marosvásárhely, 1939. okt. 10.) – bibliográfus, könyvtáros, könyvtártörténeti kutató. Középiskolát szülővárosában végzett, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett német–magyar szakos tanári képesítést. 1963-64-ben Pókán (Maros megye) ált. iskolai tanár, 1965-től a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban dolgozik, főkönyvtárosként, majd 1981-től 1999-es nyugdíjazásáig könyvtárvezető. 2009 októberében, hetvenedik születésnapján a szakma a Könyvek által a világ… című könyvtár- és művelődéstörténeti tanulmánykötettel köszöntötte. A kötetben a régi könyvvel foglalkozó magyarországi és erdélyi szakemberek tanulmányait olvashatjuk. Egerben él.

Több, a könyvtár eredeti anyagával kapcsolatos feldolgozását a Könyvtári Szemle, Korunk, Igaz Szó, Művelődés és Vörös Zászló közölte. Válogatásában, bevezetésével és jegyzeteivel jelent meg a könyvtáralapítóról írt doktori dolgozatának részanyagaként a Teleki Sámuel és a Teleki-Téka c. kötet (Téka 1976).

Tagság: EME (alapító tag), Calepinus Református Népfőiskola, Teleki Téka Alapítvány (kuratóriumi elnök 1999, tiszteletbeli elnök 2003-től)

Díjak, elismerések: EMKE Monoki István-díj (1994); Szinnyei József-Díj (2000)

 

Munkái

Önálló kötetei

Teleki Sámuel és a Teleki-Téka (Buk., 1976.); A könyvtáralapító Teleki Sámuel (Kv., 1997.); A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai könyvtár ex librisei (Bp.–Kv., 2001.); Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából (Csíksz., 2007.); Laus Libri – Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15–16. századi kiadványaiban (Mvh.-Csíksz., 2011.); Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony (Kv., 2017.)

 

Gyűjteményes kötetekben

A Teleki-Bolyai Könyvtár, a magyar és egyetemes műveltség marosvásárhelyi tárháza. In: Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója (szerk. Berke Barnabásné, Németh Mária. Bp., 1996.); Könyvgyűjtő asszonyok a XVIII. században. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára (szerk. Kovács András et al. Kv., 1996.); Egy hagyományőrző kisebbségi könyvtár. In: Magyar Könyvtárosok IV. Szakmai Találkozója (szerk. Cselényi Imre. Bp., 1999.); A marosvásárhelyi Teleki Téka a második világháború után. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802–2002 (szerk. Deé Nagy Anikó et. al. Mvh., 2002.); Ifj. Teleki Domokos az erdélyi tudományosság szolgálatában. In: Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek (szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán. Stockholm, 2002.); A marosvásárhelyi Teleki Téka a hatalom ellenében. In: A könyvtárak és a hatalom (szerk. Monok István. Bp., 2003.); A Bolyaiak könyvtára. In: Bolyai-emlékkönyv. Bolyai János születésének 200. évfordulójára (szerk. Kapitány Katalin et al. Bp., 2004.); Az erdőszentgyörgyi Rhédey kastély-könyvtár a XVIII. században. In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára (Kv., 2008. 39–65.); Mátyus István doktor, a gutembergi örökség marosszéki sáfára. In: A gyógyítás múltjából (szerk. Spielmann Mihály. Mvh., 2008. 43–66.);

 

Szerkesztés

Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója (bev. Szeged, 1997.); Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802–2002 (Sebestyén-Spielmann Mihállyal, Vakarcs Szilárddal. Basel–Mvh., 2002.); Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz (közrem. Ambrus Hedvig Máriával, Vakarcs Szilárddal. 2003.); Én Istenem, hová leszünk?… Húsz éves az Erdély Művészetéért Alapítvány (Demeter Ervinnel. Bp., 2008.);

 

 

Irodalom

Tófalvi Zoltán: Doktori értekezés Teleki Sámuelről. Művelődés 1975/9. – Könyvek által a világ… Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére (szerk. Bányai Réka, Spielmann-Sebestyén Mihály). Mvh., 2009. – Máthé Éva: Negyvenöt év könyvek között – interjú Deé Nagy Anikóval. Krónika, 2010. máj. 21. –