Deé Nagy Anikó

oldal nyomtatása Share

Deé Nagy Anikó (Marosvásárhely, 1939. okt. 10.) – könyvtáros. Középiskolát szülővárosában végzett, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett német-magyar szakos tanári képesítést. 1965 óta a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban dolgozik, főkönyvtáros. Több, a könyvtár eredeti anyagával kapcsolatos feldolgozását a Könyvtári Szemle, Korunk, Igaz Szó, Művelődés és Vörös Zászló közölte. Válogatásában, bevezetésével és jegyzeteivel jelent meg a könyvtáralapítóról írt doktori dolgozatának részanyagaként a Teleki Sámuel és a Teleki-Téka c. kötet (Téka 1976).

Tófalvi Zoltán: Doktori értekezés Teleki Sámuelről. Művelődés 1975/9