Demény István Pál (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Demény István Pál (Nagyenyed, 1949. ápr. 28. – 2000. jan. 4., Marosvásárhely) – irodalomtörténész, etnográfus. Szülővárosában érettségizett, magyar nyelv és irodalom szakos diplomát a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1972), itt doktorált (1978). Tanított Nagypeleskén, Nagyenyeden és Csombordon, 1978-tól a Csíkszeredai Múzeum kutatója. Első írásai az Echinoxban jelentek meg, nagyobb tanulmányait a NyIrK közölte a krónikák és balladák szövegegyeztetéséről (1973/1) s az északi-osztják hősi énekekről (1977/1 és 1978/2).

Kötete: Kerekes Izsák balladája (összehasonlító-tipológiai tanulmány, 1980).

 


Demény István Pál (Nagyenyed, 1949. ápr. 28. – 2000. jan. 4., Marosvásárhely) – irodalomtörténész, etnográfus. Szülővárosában érettségizett, magyar nyelv és irodalom szakos diplomát a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1972), itt doktorált (1978). Tanított Nagypeleskén, Nagyenyeden és Csombordon, 1978-tól a Csíkszeredai Múzeum kutató-muzeológusa 1985-ig. 1985–90 között a szepsiszentgyörgyi megyei könyvtár könyvtárosa, ’90-től a Román Akadémia Folklór archívumánál dolgozik nyugdíjba vonulásáig.

Első írásai az Echinoxban jelentek meg, nagyobb tanulmányait a NyIrK közölte a krónikák és balladák szövegegyeztetéséről (1973/1) s az északi-osztják hősi énekekről (1977/1 és 1978/2). 1990-től néprajzi kutatói pályája kiteljesedett, jeles szakmai folyóiratok közölték írásait: Ethnographia, Erdélyi Múzeum, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Anuarul Arhivei de Folclor, Néprajzi Látóhatár, Magyar Szemle, Honismeret, Művelődés, Helikon és Korunk. Többekkel magyar nyelvű néprajz-tankönyvet adott közre. Kötetek jelezték kutatásainak állomásait. Kéziratban maradt tanulmányait posztumusz adták közre.

 

Munkái

Önálló kötetei

Kerekes Izsák balladája (összehasonlító-tipológiai tanulmány. Buk., 1980.); A Szent László-legenda és Molnár Anna balladája (Kv., 1992.); A magyar szóbeli hősi epika (Csíksz., 1997.); Táltosok, kerekek, lángok (összehasonlító folklorisztikai tanulmányok. Csíksz., 1999.); Széles vízen keskeny palló (magyar és összehasonlító folklórtanulmányok. Csíksz., 2002.); Háromszéki és kalotaszegi ácsolt ládák (kiállítási katalógus. Ssztgy., 2004.); Hősi epika (Bp., 2005.),

 

Társszerzőkkel

A Hargita megyei gótikus falfestmények ikonográfiája (M. László Zsuzsannával. Csíksz., 1996.); Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra (többekkel. Kv., 2000., újrakiad. 2008.)

 

Gyűjteményes kötetekben

A darázs lenyelése. In: Démonikus és szakrális világok határán (szerk. Benedek Katalin, Csonka-Takács Eszter. Bp., 1999.); A honfoglalás a folklórfilológus szemszögéből. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar történelem útjai (szerk. Gazda József. Kovászna, 2001. 89–99.); A lélek túlvilági útja a román rituális énekekben. In: Lélek, halál, túlvilág (szerk. Pócs Éva. Bp., 2001. 416–423.); Valódi és áljóslás, valódi és áljósnő, feltételes jóslat és megváltoztatható sors Arany Jánosnál. In: Sors, áldozat, divináció (szerk. Pócs Éva. Bp., 2001. 401–404.),

 

Irodalom

Pozsony Ferenc: Búcsú Demény István Páltól. Erdélyi Múzeum, 2000/1-2. –