Elkán György

oldal nyomtatása Share

Elkán György (Nagyvárad, 1937. máj. 29.) műépítész, szakíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a bukaresti Ion Mincu Műépítészeti Főiskolán szerzett oklevelet. Előbb Nagyváradon s Kolozsvárt töltött be építészeti tisztségeket, 1975 óta Kolozs megye főépítésze, a megyei néptanács építészeti, terület- és városrendezési osztályának vezetője. A kolozsvári Kutató és Tervező Intézet keretében dolgozta ki megyei, városi és községi területrendezési és közlekedési terveit. Az Arta Plastică, Arhitectura R. S. R., Igazság, Făclia, Korunk, *A Hét munkatársa. Tájépítészet c. tanulmányában a környezet megtervezésének és kialakításának közügyét taglalja (Korunk Évkönyv 1980).