Entz Géza

oldal nyomtatása Share

Entz Géza (Budapest, 1913. márc. 2.) *művészettörténész. Középiskoláit és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karának hallgatója volt (1931-37). Kezdetben Budapesten az Országos Bibliográfiai Központnál (1939-41), majd Kolozsváron az Egyetemi Könyvtárnál (1941-45) dolgozott, később a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen a *művészettörténet tanára (1945-50). Budapestre költözve egy ideig (1950-53) a Múzeumok Központjánál tevékenykedett. 1953-tól nyugalomba vonulásáig az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos osztályának vezetői tisztét látta el. 1969-től tanszékvezető tanár volt a Képzőművészeti Főiskolán.

Kilencéves erdélyi tartózkodása idején hozzálátott a műemlékek számbavételéhez s az *Erdélyi Múzeum középkori anyagának rendezéséhez. A gyakorlati munka mellett megkülönböztetett figyelmet szentelt a középkori *művészet levéltári forrásanyagának, s rövid időn belül az erdélyi román kori és gótikus *művészet kitűnő ismerőjévé vált. Erről tanúskodnak a szakfolyóiratokban és önállóan megjelenő dolgozatai, többek közt: Szolnok-Doboka középkori *művészeti emlékei (ETF 150. Kv. 1943): A középkori székely *művészet kérdései (ETF 162. Kv. 1943); Székely templomerődök (Szépművészet, Bp. 1944); Az erdélyi műtörténetírás kérdéseihez (Kv. 1945); Kolozsvár környéki kőfaragó *műhely a XIII. században (Kv. 1946); A széki református templom (Kv. 1947); A Farkas-utcai templom (Kv. 1948).

Az erdélyi középkori emlékekkel való foglalkozást szülővárosába visszatérve is folytatta, amint ezt újabb tanulmányai és könyvei bizonyítják: Harina román kori temploma (*Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1954); Művészek és mesterek az erdélyi gótikában (Kelemen-emlékkönyv, Kv. 1957. 249-64.); A gyulafehérvári székesegyház (Bp. 1958); Mittelalterliche rumänische Holzkirchen in Siebenbürgen (a George Oprescu-emlékkönyvben, Buk. 1961. 159-71.); A kerci cisztercita építőműhely (*Művészettörténeti Értesítő, Bp. 1963, francia fordításban is); Die Baukunst Transsilvaniens im XI-XIII. Jahrhundert (I-II. Bp. 1968).

Az utolsó évtizedekben jelentős szerepe van a magyarországi műemlékvédelem megszervezésében s a műemlékek népszerűsítésében. A Corvina, ill. a Magyar Helikon és a Corvina művészi kiállításban jelentette meg A gótika *művészete (Bp. 1973) és Gótikus építészet Magyarországon (Bp. 1974) c. szakmunkáit.

Maria Ana Musicescu: Cercetări de artă medievală in omagiul lui George Oprescu. Studii şi Cercetări de Istoria Artei 1962. 239-40.