Erdélyi Lajos

oldal nyomtatása Share

Erdélyi Lajos (Marosvásárhely, 1929. máj. 17.) újságíró, fotóművész. Tanulmányait Marosvásárhelyen és Kolozsvárt végezte, a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karán szerzett diplomát 1950-ben. Dolgozott az *Új Út és a *Dolgozó Nő szerkesztőségében s az akadémia kolozsvári fiókjánál; 1958 óta a marosvásárhelyi *Új Élet munkatársa. Bel- és külföldi riportokat, fotóelméleti és fotóesztétikai cikkeket ír, többször szót emelt egy korszerű fotómúzeum felállításáért. A Hét, *Korunk, *Művelődés és több napilap munkatársa. *Művelődéstörténeti szempontból úttörő tudományos igényű érdeklődése a hazai fotóművészet történeti hagyományai iránt. Orbán Balázs Székelyföld képekben (Sütő András előszavával, 1971) c. alatt Orbán Balázs száz év előtti fényképfelvételeit tette közzé tanulmányszámba menő előszó kíséretében; Orbán Balázs restaurált fényképeiből kiállítást rendezett Székelyudvarhelyen, s Orbán Balázsról, a fényképészről filmet készített a Román *Televízió magyar adása számára (1979). Hasonló sikerrel dolgozta fel és adta ki Teleki Samu jeles erdélyi Afrika-kutatónak a múlt század második felében készült belső-afrikai eredeti fényképfelvételeit, együtt az útitárs Höhnel Lajos pozsonyi tengerésztiszt egykorú feljegyzéseivel (Teleki Samu Afrikában, 1977). Hozzájárult a *fotó és irodalom kapcsolatának fejlesztéséhez is. Gazdag fotóanyaggal kíséri Marosi Ildikó húsz romániai magyar íróval készített interjúit a Közelképek c. kötetben (1974), s a romániai magyar írókról és képzőművészekről készített portréit kiállította a *Korunk (1976) és az *Új Élet (1977) galériájában. Új kötete: Régi zsidó temetők művészete (1980).