Farkas János

oldal nyomtatása Share

Farkas János (Sajószentandrás, 1928. febr. 3.) szerkesztő, pedagógiai író. Középiskolai tanulmányait Besztercén, Désen és Nagyenyeden végezte, a Bolyai Tudományegyetemen 1953-ban szerzett tanári oklevelet pedagógia-lélektan szakból. Mint a KISZ Központi Bizottságának tagja (1955-56) három magyar nyelvű ifjúsági lap, a *Napsugár, *Pionír és *Ifjúmunkás megjelenését készítette elő. Megindulásától kezdve a *Napsugár *gyermeklap szerkesztőségi titkára, majd *Asztalos István alapító-főszerkesztő halála (1960) óta a lap főszerkesztője. A gyermekirodalommal kapcsolatos pedagógiai írásait a Korunk, Tanügyi Újság, *Utunk közli. Szerkesztésében jelent meg a Kincskeresők c. válogatás (1973) a hazai magyar gyermekirodalomból.