Farkas Magda

oldal nyomtatása Share

Farkas Magda, Farkasné Csáki Magda (Nagyenyed, 1932. aug. 13.) pedagógiai és lélektani szakíró. ~ Zoltán felesége. A székelyudvarhelyi tanítóképző után a Bolyai Tudományegyetemen végezte a pedagógia-lélektan szakot. 1955-től az egyetemen, 1961-től a Pedagógiai Tudományos Kutatóintézet kolozsvári fiókjánál, 1975 óta a Babeş-Bolyai Egyetem keretébe helyezett s a Társadalomtudományi Kutatóközpont égisze alatt működő pedagógiai részlegben főkutató. A defektológia területein dolgozik, tárgykörében a nyelv és gondolkodás, a gyógypedagógiai lélektan, pszicholingvisztika, nyelvpatológia, gyermeknyelv és intelligencia, korai idegen nyelvtanulás, pszichodiagnosztika, iskolai ismeretszintet mérő tesztmódszer szerepel. Az Anyanyelvünk művelése c. gyűjteményes kötetben (összeállította *Gálffy Mózes és Murádin László, 1975) a nyelvi közlés társadalmi-biológiai meghatározottságáról írt cikkel szerepel. Román nyelvű tanulmányai az értelmi fogyatékos gyermekek kérdéseiről a Probleme de defectologie köteteiben jelennek meg, magyarul a NyIrK, Korunk, Dolgozó Nő, *Tanügyi Újság és napilapok közlik írásait; a *TETT munkatársa.