Ferenczi Géza

oldal nyomtatása Share

Ferenczi Géza (Kolozsvár, 1924. jún. 22.) régész. ~ Sándor fia, ~ István öccse. A kolozsvári ref. kollégium elvégzése után a Bolyai Tudományegyetemen nyert történelem szakos képesítést. 1954-től 1974-ig a Székelyudvarhelyi Múzeum igazgatója, 1976 óta a csíkszeredai Megyei Múzeum muzeológusa. A Székelyföld múltja foglalkoztatja, a dák-római és középkori régészet s a néprajz köréből román, magyar, német szakfolyóiratokban jelennek meg többnyire bátyjával együtt jegyzett tudományos dolgozatai. Az Árpád-kori gyepűrendszer feltárásának anyagát a *Korunk (1971-72), apja munkáját kiegészítő értekezéseit Énlaka rovásírásos feliratának megfejtéséről a *Keresztény Magvető (1971-72) közölte. Bátyjával közösen tekintik át a székely rovásírásos emlékeket a Művelődéstörténeti tanulmányok c. gyűjteményes kötetben (1979).