Betűszók és rövidítések

oldal nyomtatása Share

ÁGISZ

– Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet

ang.

– angol

ÁIMK

– Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó

ANUP

– Asociaţia Naţională a Universităţii Populare (Romániai Országos Népfőiskola-Szövetség)

ASZT

– aranyszalagtár

ÁVDolg (a 4. kötetben         csak ÁVD)

– államvizsgadolgozat

BLev

Benedek Elek irodalmi levelezése 1921–1929. I–IV. 1979–2002.

BMC

– Barabás Miklós Céh

Bp.

– Budapest

Buk.

– Bukarest

DVV

– Deutsche Volksverein (Német Nép-főiskolák Szövetsége)

EGE

– Erdélyi Gazdasági Egyesület

EIT

– Erdélyi Irodalmi Társaság

EKE

– Erdélyi Kárpát–Egyesület

EME

– Erdélyi Múzeum Egyesület

EMGE

– Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

EMÍR

– Erdélyi Magyar Írói Rend

EMKE

– Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

EMT

– Erdélyi Magyar Műszaki Társaság

ESZC

– Erdélyi Szépmíves Céh

ESZME

– Erdélyi Szemle Munkatársainak Egyesülete

ETF

– Erdélyi Tudományos Füzetek

ETI

– Erdélyi Tudományos Intézet

FA

– Fonoteca De Aur (aranyszalagtár)

fr.

– francia

FUEV

– Föderalische Union der Europäischer Volksgruppen (Európai Népcsoportok Föderatív Uniója)

HLev. (a 4. kötetben      HESZCLev)

A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944). I–II. 1979.

IK

– Irodalmi Kör

IKE

– Ifjúsági Keresztyén Egyesület

IKESZ

– Ifjú Kommunistaellenes Szövetség

IMSZ

– Ifjúmunkás Szövetség

JATE

– József Attila Tudományegyetem

JBA

– Józsa Béla Athenaeum

KAC

– Kolozsvári Atlétikai Klub

KALOT

– Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete

kat.

– katolikus

KGIT

– Károli Gáspár Irodalmi Társaság

KISZ

– Kommunista Ifjúsági Szövetség

KJNT

– Kriza János Néprajzi Társaság

KKK

– Kriterion Kiskalauz

klny.

– különlenyomat

KMDSZ

– Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége

KMP

– Kommunisták Magyarországi Pártja

KRP

– Kommunisták Romániai Pártja

KZST

– Kemény Zsigmond Társaság

Kv.

– Kolozsvár

LM

– Literatura Maghiară (aranyszalagtár, magyar irodalom)

MADISZ

– Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség

MADOSZ

– Magyar Dolgozók Szövetsége

MAT

– Magyar Autonóm Tartomány

MÍÉM

Magyar Írók Élete és Munkái. I–XIV. 1891–1914.

MIL

Magyar Irodalmi Lexikon. Bp. 1963–65.

MNSZ

– Magyar Népi Szövetség

MNT

A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 1976.

MTA

– Magyar Tudományos Akadémia

MÚRE

– Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Mv.

– Marosvásárhely

MV

– Musical-Vorbit (aranyszalagtár, zenés, szöveges felvételek)

NAC

– Nagyváradi Atlétikai Klub

Nb.

– Nagybánya

NDK

– Német Demokratikus Köztársaság

NÉKOSZ

– Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

NSZK

– Németország Szövetségi Köztársaság

Nv.

– Nagyvárad

NyIrK

– Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

NYIT

– Nyelv-Irodalom-Tanítás

OGYE

– Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

OGYI

– Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet

OMP

– Országos Magyar Párt

OMPE

– Országos Magyar Párti Ellenzék

OSZK

– Országos Széchényi Könyvtár

örm. kat.

– örmény katolikus

ref.

– református

RKP

– Román Kommunista Párt

RMDSZ

– Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMI

– Romániai Magyar Írók (sorozat)

RMIL

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I–V. 1981–2010.

RMP

– Román Munkáspárt

RMSZ

– Romániai Magyar Szó

RNK

– Román Népköztársaság

róm. kat.

– római katolikus

R.P.R.

– Republica Populară Română

R.S.R.

– Republica Socialistă România

RSZK

– Románia Szocialista Köztársaság

SZDP

– Szociáldemokrata Párt

Szv.

– Szamosújvár

TETT

– Természet–Ember–Tudomány–Technika (A Hét melléklete)

TM

– Teatrul Maghiar (aranyszalagtár, magyar színház)

Tv.

– Temesvár

UMNGY

– Új Magyar Népköltési Gyűjtemény

uő; uők

– ugyanő; ugyanők

USA

– Amerikai Egyesült Államok

 

A helyesírásból ismert rövidítéseket nem vettük jegyzékbe. A könyvészetben előforduló név- és címrövidítéseket nem tekintjük betűszavaknak és az eredeti teljes kiírás rövidítéseként a betűk után pontot tettünk.

JELEK
~ – (tilde) a címszót helyettesíti