Fodor Katalin (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Fodor Katalin (Majsa-Miklósvár, 1931. febr. 15.) pszichológus. Gimnáziumot Szatmáron, pedagógia-lélektan szakot a Bolyai Tudományegyetemen végzett, 1958 óta a Babeş-Bolyai Egyetem lélektani tanszékén lektor, ma az egyetem kutatói központjában főkutató. 1956 óta közöl, a Korunk, A Hét, Dolgozó Nő, *Tanügyi Újság munkatársa. A Gondolkozáslélektani tanulmányok (1958) c. kötetben 8 tanulmány fő- vagy társszerzője. Román nyelvű szaktanulmányai a Studia Universitatis Babeş-Bolyai hasábjain jelennek meg. A nyelvtudomány és lélektan határkérdései foglalkoztatják a szójelentés kapcsán, így a nyelvi szabad asszociációk információ- és jelelméleti analízise a nyelvi intelligencia függvényében. Több lélektani tankönyv magyar fordítója.Fodor Katalin (Majsa-Miklósvár, 1931. febr. 15. – 1994., Kolozsvár) – pszichológus. Gimnáziumot Szatmáron, pedagógia-lélektan szakot a Bolyai Tudományegyetemen végzett, 1958 óta a Babeş–Bolyai Tudományegyetem lélektani tanszékén lektor, majd az egyetem kutatói központjában főkutató.

1956-tól közöl, a Korunk, A Hét, Dolgozó Nő, Tanügyi Újság munkatársa. A Gondolkozáslélektani tanulmányok (1958) c. kötetben 8 tanulmány fő- vagy társszerzője. Román nyelvű szaktanulmányai a Studia Universitatis Babeş–Bolyai hasábjain jelennek meg. A nyelvtudomány és lélektan határkérdései foglalkoztatják a szójelentés kapcsán, így a nyelvi szabad asszociációk információ- és jelelméleti analízise a nyelvi intelligencia függvényében. Több lélektani tankönyv magyar fordítója.

1989 után bekapcsolódott a romániai magyarság közéletébe, közreadta például a Hírhordóban (az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének hírlevele, 2001. márciusi szám) A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okai c. tanulmányát.

 

Munkái

Kötetek

Tudat és jelentés (történeti áttekintés. Buk., 1983.); Bevezetés a lélektanba (Gyfv., 1994.);

 

Fordítás

Neveléslélektani tanulmányok (Buk., 1959.); Alexandru Roca: A kreativitás (Buk., 196?, újrakiad. uo. 1973.); Dumitru Salade: Mi legyen a gyermekem, ha megnő? (Buk., 1962.); Pedagógiai lélektan. Tankönyv egyetemi hallgatók számára (Buk., 1963.); Általános lélektan. Tankönyv a 11. oszt. számára (Buk., 1966.); Általános lélektan. Tankönyv a liceumok 12. oszt. számára (Buk., 1969.); Általános lélektan és a logika alapfogalmai. Tankönyv a lic. 4. évf. számára (Buk., 1975.); Általános lélektan és a logika alapfogalmai. Tankönyv a 11. oszt. számára (Buk., 1977.); Általános pedagógia – alapfogalmak. Tankönyv az óvónő- és tanítóképzők IX. osztálya számára (Buk., 1998.);

 

Szerkesztés

Tanulmányok az egészségnevelés és határterületei témaköréből (Bp., 1972.);

 

 

Irodalom

Vargha Jenő-László: F. K. (1931–1994). Erdélyi Múzeum 1995/1-2. füzet – Szonda Szabolcs: Mit írnak a lapok? Romániai Magyar Szó, 2001. április 12.