Aranka György emlékezete

oldal nyomtatása Share

Aranka György emlékezete – A felvilágosodás korának neves erdélyi tudósa, Zágoni Aranka György (Szék, 1737. szept. 15. – 1817. márc. 11., Marosvásárhely) 1791-ben röpiratot adott ki Kolozsvárt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság felállítása érdekében, majd ezen 1793-tól 1806-ig működött első magyar tudós társaság titkára volt. A Társaságnak ma az RSZK Akadémiája kolozsvári könyvtárában őrzött iratai és az Aranka-levelek egyre inkább a hazai magyar nyelv- és irodalomtörténet érdeklődésének előterébe kerültek. A KZST már 1934-ben mozgalmat indított emlékmű állítására Aranka György jeltelen sírján, s 1937-ben Kováts Benedek Erdély Kazinczyja c. előadásával emlékezett még a tudós nyelvművelő születésének 200. évfordulójáról.

Aranka életművének felmutatása Jancsó Elemér érdeme. Aranka György c. tanulmánya a Kristóf-emlékkönyvben (Kv. 1939; újraközölve Irodalomtörténet és időszerűség, 1972. 138–168.) felelevenítette a gazdag hagyományt, majd az 1947-ben kiadott Aranka-levelezés és az Akadémiai Könyvkiadónál Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai (1955) c. alatt megjelent forrásmű az ő filológiailag alapos gondozásában tette hozzáférhetővé a felvilágosodás korának nagy erdélyi örökségét. A Bukarestben székelő Filológiai Tudományok Társasága magyar osztályának felállítása és működésének megkezdése alkalmából Jancsó Elemér A fény századának üzenete (Korunk 1971/10) c. alatt idézi újra Aranka emlékét, hivatkozva 180 évvel azelőtt megjelent felhívásának tanulságaira s arra a párhuzamos fejlődésre, mely az erdélyi magyar nyelvművelést kezdettől fogva a román Ion Piuariu-Molnar és a szász Hochmeister Márton hasonló törekvéseiben gyökerező művelődési mozgalmakkal tette rokonná.

(B. E.)

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai címmel Szigeti József, Utunk 1956/15; Kocziány László, Igaz Szó 1956/4; Kelemen Béla, Cercetări de Lingvistică 1956/1–4. – Nagy Pál: Egy elfelejtett évforduló. Igaz Szó 1969/1. – Marosi Ildikó szerk.: A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. 1973. 344. és 392.