Fuchs Herman (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Fuchs Herman (Brassó, 1915. febr. 18.) természettudományi szakíró. Középiskoláit Székelyudvarhelyen és Brassóban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte (1942). Itt kezdte tudományos pályáját mint egyetemi adjunktus. Román és magyar nyelvű szakközleményei az Erdélyi-medence ősmaradványaival foglalkoznak, s 1955 óta a budapesti Földtani Közlönyben és a kolozsvári Bolyai, majd Babeş-Bolyai Egyetem folyóirataiban jelennek meg. Népszerűsítő paleontológiai cikkeinek sorozata jórészt Kolozsvár gazdag ősvilágára vonatkozik, szakmai igényességgel megírt tájékoztatóit a Korunk, A Hét, *Igazság és Előre, Budapesten az Élet és Tudomány közli. Írói neve Brassói Fuchs Herman.Fuchs Herman (Brassó, 1915. febr. 18. – 1996. ápr. 8., Kolozsvár) – természettudományi szakíró. Középiskoláit Székelyudvarhelyen és Brassóban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte (1942). Itt kezdte tudományos pályáját mint egyetemi adjunktus. Román és magyar nyelvű szakközleményei az erdélyi medence ősmaradványaival foglalkoznak, s 1955-től a budapesti Földtani Közlönyben és a kolozsvári Bolyai, majd Babeş–Bolyai Tudományegyetem folyóirataiban jelennek meg.

Népszerűsítő paleontológiai cikkeinek sorozata jórészt Kolozsvár gazdag ősvilágára vonatkozik, szakmai igényességgel megírt tájékoztatóit a Korunk, A Hét, Igazság és Előre, Budapesten az Élet és Tudomány közlölte. A tudós professzor Kolozsvár környékén gyűjtött kövületeit és szakkönyvtárának egy részét családja közösségi célokra ajánlotta fel, amelyet 2006-ban a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium kapott meg.

Írói neve Brassói Fuchs Herman.

 

 

Irodalom

Ajtay Ferenc: Brassói Fuchs Herman nekrológja. erdelyigyopar.ro – Bakó Botond: Régi és mai hagyatékok. Szabadság, 2006. július 19.