Füzi József (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Füzi József (Brassó, 1931. jan. 1.) növénytani szakíró. A gyógyszerészeti növénytan előadótanára a marosvásárhelyi OGYI-ban, a biológiai tudományok doktora (1971). A hazai gyógynövények lelőhelyeiről s a népgyógyászatban használt növények hatékonyságáról hazai és külföldi szakfolyóiratokban (Orvosi *Szemle Revista Medicală, Farmacia, Comunicări de Botanică, Acta Farmaceutica Hungarica, Naturwissenschaften és mások) több mint 130 közleménye jelent meg. Gyűjteményes kötetek számára társszerzőként dolgozta fel a *Hargita és a Csíki-medence flóráját (1968), majd Kovászna megye flóráját, vegetációját és gyógynövényeit.

Munkái: Gyógyszerészeti növénytani gyakorlatok (kőnyomatos jegyzet, Mv. 1965); Gyógyszerészeti növénytan I-III. (kőnyomatos tankönyv, Mv. 1970, 1971, 1979); Plantele medicinale din judeţul Harghita (monográfia, Mv. 1973); Kovászna megye gyógynövényei (gyűjteményes kötet *Rácz Gábor és F. J. szerkesztésében. Az árkosi Agronómusok Háza kiadásában, Sepsiszentgyörgy 1973). Botanica farmaceutica c. tankönyve sajtó alatt.

Szabó T. E. Attila: Alkalmazott botanikai eredmények. *Korunk 1974/7


Füzi József (Brassó, 1931. jan. 1.) – növénytani szakíró. A kolozsvári Babş–Bolyai Tudományegyetem természettudományi karán szerzett diplomát 1954-ben. 1996-ig a gyógyszerészeti növénytan előadótanára a marosvásárhelyi OGYI gyógyszerészeti-botanikai tanszékén. 1962-től tanszékvezető adjunktus, 1968-től a növényi sejt molekuláris biológiájának tanszékvezető adjunktusa, a biológiai tudományok doktora (1971), 1977-től egyetemi docens, 1990-től tanszékvezető egyetemi tanár.

A hazai gyógynövények lelőhelyeiről s a népgyógyászatban használt növények hatékonyságáról hazai és külföldi szakfolyóiratokban (Orvosi Szemle Revista Medicală, Farmacia, Comunicări de Botanică, Acta Farmaceutica Hungarica, Naturwissenschaften és mások) több mint 130 közleménye jelent meg. Gyűjteményes kötetek számára társszerzőként dolgozta fel a Hargita és a Csíki-medence flóráját (1968), majd Kovászna megye flóráját, vegetációját és gyógynövényeit. 1959-től a marosvásárhelyi botanikai tanszékhez tartozó botanikus kert magkatalógudának szerkesztője, a Note Botanice című szakfolyóirat főszerkesztője.

 

Munkái

Gyógyszerészeti növénytani gyakorlatok (kőnyomatos jegyzet, Mvh. 1965.); Gyógyszerészeti növénytan I–III. (kőnyomatos tankönyv, Mvh. 1970, 1971, 1979.);

 

Román nyelven

Plantele medicinale din judeţul Harghita (monográfia, Mvh. 1973.); Botanica farmaceutica (Mvh., 1971.).

 

Szerkesztés

Kovászna megye gyógynövényei (szerk. Rácz Gáborral. Az árkosi Agronómusok Háza kiadásában, Sepsiszentgyörgy 1973.);

 

 

Irodalom

Szabó T. E. Attila: Alkalmazott botanikai eredmények. Korunk 1974/7.