Gaál Gáborné Zánszky Margit

oldal nyomtatása Share

Gaál Gáborné Zánszky Margit (Kolozsvár, 1905. máj. 24. 1973. aug. 27. Kolozsvár) *munkás műkedvelő. A 20-as években mint versmondó és szavalókórusok tagja a *munkásmozgalmi művészcsoportokban tevékenykedik, így a kolozsvári *Stúdió együttesében. Itt ismerkedik meg későbbi élettársával, ~ Gábor író-szerkesztővel, és mellette áll végig annak küzdelmes életében. Zalai Mária álnéven a *Korunkban két karcolata is megjelent (193132), az újraindult *Korunknak 1957-től belső munkatársa. Férje halála után jórészt saját erejéből jelentős *Korunk- és Gaál-dokumentumgyűjteményt hozott létre egy Gaál-archívum és emlékház megalapozása reményében. ~ Gábor hozzá intézett levelei viszonyuk lelki gazdagságáról tanúskodnak. Visszaemlékezései: Versmondással kezdődött (*Korunk 1964/7); Gaál Gábor hétköznapjai (Utunk 1966/4).

Tóth Sándor: Vigaszul marad a kötelesség. Búcsú *Gaál Gábor özvegyétől. *Korunk 1973/9. Gaál Gábor: Levelek (19211945). Szerkesztette Sugár Erzsébet. 1975.