Gábos Márta (1991 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Gábos Márta (Székelyudvarhely, 1936. jún. 23.) biológus szakíró. ~ Lajos felesége. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte (1953), a Bolyai Tudományegyetem biológiakémia szakán szerzett tanári oklevelet (1957). Doktori értekezésének tárgyát az összehasonlító endokrinológia köréből vette (1974). Szaktanulmányai egyetemi és szakfolyóiratokban jelennek meg román, német, angol nyelven Kolozsvárt, Bukarestben és külföldön. Kutatási területe a halak pajzsmirigye és belső elválasztású mirigyeik kölcsönhatása (hidrobiológia).

Szakellenőre a Vita sexualis c. tudománynépszerűsítő könyvnek (1974), a magyar nyelvű biológiai tankönyvek lektora (197980), az Anatomia omului pentru studenţi străini c. tankönyv (1982) és az előkészületben levő Biológiai kislexikon társszerzője.Gábos Márta (Székelyudvarhely, 1936. jún. 23.) – biológus szakíró. Gábos Lajos felesége. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte (1953), a Bolyai Tudományegyetem biológia–kémia szakán szerzett tanári oklevelet (1957). Doktori értekezésének tárgyát az összehasonlító endokrinológia köréből vette (1974). Szaktanulmányai egyetemi és szakfolyóiratokban jelennek meg román, német, angol nyelven Kolozsvárt, Bukarestben és külföldön. Kutatási területe a halak pajzsmirigye és belső elválasztású mirigyeik kölcsönhatása (hidrobiológia).

1958–61 között gyakornok a BBTE Kémia Karának Kémia–Fizika Katedráján, majd 1968-ig a BBTE Biológia–Földajz–Geológia Karának Állatéletttani Tanszékén gyakornok. 1990-ig tanársegéd, ’93-ig adjunktus, majd 1996-os nyugdíjbavonulásáig docens ugyanott. 1996-tól 2009-ig a BBTE Pszighológia és Neveléstudományok Kara Alkalmazott Pszichológia Tanszékének docense.

Szakellenőre a Vita sexualis c. tudománynépszerűsítő könyvnek (1974), a magyar nyelvű biológiai tankönyvek lektora (1979-80), az Anatomia omului pentru studenţi străini c. tankönyv (1982) és a Biológiai kislexikon társszerzője.

 

Munkái

Társszerzőkkel kiadott kötet

Studii asupra funcţiei tiroidene la crap (1975.); Autonomia omului – manual pentru sudenţi străini din anul pregătitor (Buk. 1983.); Hidrobiologie (Kv., 1989.); Îndrumător pentru lucrări practice Anatomia şi Fiziologia omului cu elemente de Igienă (Kv., 1983.);