Gáspár József (1991 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Gáspár József *mezőgazdasági szakirodalom; *Szövetkezeti ÉrtesítőGáspár József (Mezőpanit, 1854. dec. 17. − 1925. ?) – 1864-ben  lépett a marosvásárhelyi református kollegiumba, és 1875-ben végezte el. Az 1875-76. tanévet a budapesti műegyetemen töltötte, onnan ösztöndíjjal a kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézetbe lépett, ahol 1879-ben bevégezte tanulmányait. Tansegéd előbb, aztán 1881-ben kinevezik gazdasági segéddé; 1891. jan. 15-vel a földműelésügyi miniszterium Algyógyra küldte, ahol a Kuún Kocsárd gróf által az EMKE-nek ajándékozott 2000 holdas birtokon előkészítette a földműves iskola fölállítását, 1892. ápr. 4-i megnyitása után annak igazgatója.

Cikkei a kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézet évkönyvében: A gazdasági tanintézet juhászata, Gyümölcs-méz (1890) – A gazdasági tanintézet birtokán leggyakrabban előforduló fűnemű virágzó növények és pulykatenyész (1891).

 

Önálló munkái: Az algyógyi m. kir. állami gróf Kun Kocsárd székely földmíves iskola ... tanító személyzete által Háromszék-megyében tartott gazdasági előadások. (szerk. G. J. Sepsiszentgyörgy, 1898) – Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára (Bp. 1905/06) – A káposztafélék termesztése (L' Huillier Istvánnal). = Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának ... füzete (Kv., 1907) – A búza nemesítése (Kv., 1910) – A takarmányrépa termesztése (Kv., 1910) – Baromfitenyésztés. = Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának 13. füzete (Kv. 1912) – A takarmánynövények szárítása és eltartása (Marosvásárhely, 1912) – A méhtenyésztésről. = Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának 26. füzete (Kv. 1914) – A legelők és a rétek ápolásáról. = Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának 2. füzete (Kv., 1926) – Útmutató a méhészet köréből : havi teendők (Marosvásárhely, 1926)

Szerkesztette s nagyobbrészt írta az algyógyi m. kir. állami gr. Kuún Kocsárd székely földmíves iskola EMKE alapítói értesítőjét 1893-ban (Kv.).

Marosvásárhelyen felelős szerkesztőként jegyzi az 1920 novembere és 1928. ápr. 5. között megjelenő Erdélyi barázda – a Földmíves Szövetség lapja című kiadványt.