Gyéresi Árpád (1991 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Gyéresi Árpád (Marosvásárhely, 1941. júl. 26.) gyógyszerészeti szakíró. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte, a marosvásárhelyi OGYI-ban szerzett oklevelet. 1967-től ennek tanársegédje, jelenleg adjunktus. Doktori értekezését gyógynövény-kémiai témakörből 1974-ben védte meg. Szaktanulmányait gyógyszervizsgálati és a növényi hatóanyag-kutatás tárgyköréből magyar, román, német nyelven az Orvosi Szemle, Revista Medicală, Die Pharmazie számaiban és gyűjteményes kötetekben közölte. Módszerét külföldi szaklapok és könyvek is átvették. A gyógynövény-nemesítés területén társszerzője egy új hazai törzskönyvezésre javasolt mákfajtának.

Részt vett a Farmacopeea Română IX. kiadásának szerkesztésében. Kőnyomatos főiskolai jegyzete: Gyógyszerészeti kémia I (Mv. 1981).Gyéresi Árpád (Marosvásárhely, 1941. júl. 26.) – gyógyszerészeti szakíró. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte, a marosvásárhelyi OGYI-ban szerzett oklevelet. 1967-től ennek gyakornoka, ’71–77 között tanársegéd, majd 1977-től ’89-ig és 1992–94 között adjunktus. 1982 és 1992 között analitikus a Maros Megyei Kórház Központi Laboratóriumában, 1990-91-ben vendégoktató a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. A MOGYE kémiai tanszékének vezetőjeként vonul nyogdíjba 1992-ben, de továbbra is tanít, 1994–98 között egyeteni előadótanár, majd egyetemi tanár.

Doktori értekezését gyógynövény-kémiai témakörből 1974-ben védte meg. Szaktanulmányait gyógyszervizsgálati és a növényi hatóanyag-kutatás tárgyköréből magyar, román, német nyelven az Orvosi Szemle, Revista Medicală, Die Pharmazie számaiban és gyűjteményes kötetekben közölte. Módszerét külföldi szaklapok és könyvek is átvették. A gyógynövény-nemesítés területén társszerzője egy új hazai törzskönyvezésre javasolt mákfajtának.

Részt vett a Román Gyógyszerkönyv IX. (1976.) és X. (1993.) kiadásának szerkesztésében.

 

Díjak, elismerések: Schulek Elemér-emlékérem (Bp., 1993.); Rozsnyai Mátyás-melékérem (Gyula, 1995.); Pápai-Páriz Ferenc-díj (2006.); Lencsés György-díj (2008.); a Szegedi egyetem Gyógyszerésztudományi karának aranyérme (2008.); a Román Gyógyszerésztörtáneti Társaság Al. Ionescu-Matiu-érem II. fokozata (2008.)

Tagság: EME; Román és Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság; Román, Katalán és Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság

 

Munkái

Önálló kötetek

Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőségvizsgálata (társsz., 2000.); Szervetlen gyógyszerészeti kémia (társsz. Kv., 2003.);

 

Egyetemi jegyzetek

Gyakorlati jegyzetek I-II. (1973, 1975.); Gyógyszerészeti kémia I-II. (1981, 1983.); Szervetlen gyógyszeres anyagok (társsz. 2002.); Kis hatásszélességű kemoterápiás szerek (társsz., 2004.);

 

Szerkesztés

A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 1948–1998 (1999.); Tizenkét év. Erdélyi magyar gyógyszerészeti kutatások (2002.)