Gyergyay Ferenc Pál (1991 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Gyergyay Ferenc Pál (Kolozsvár, 1922. okt. 25.) orvosi szakíró. ~ Árpád fia. Szülővárosában az Unitárius Kollégiumban érettségizett (1940), a helybeli egyetemen szerzett orvosi diplomát (1945). A marosvásárhelyi *OGYI tanársegédje, adjunktus *Haranghy László mellett, 1956-tól a kórbonctan előadótanára, 1971-től professzora, a klinikai kórbonctanász osztály vezető főorvosa (195277). Influenţa sistemului nervos asupra procesului tumoral (Mv. 1955) c. dolgozatával szerezte meg kandidátusi címét, docens doktor (1971), doktorandusirányító. 1977-ben Kölnbe távozott, ahol magánintézetet vezet. Az Európai Patológus Társaság és a Nemzetközi Patológiai Akadémia rendes, a Német Patológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a Johannita Rend tiszteleti lovagja. Szaktanulmányai belföldi és nemzetközi szakközlönyökben jelentek meg, nemzetközi konferenciák előadója.

A marosvásárhelyi rákkutatás egyik úttörője. Főbb kutatási területei: kísérletes daganatkutatás, kísérletes neuropatológia, májpatológia, klinikopatológiai kazuisztika. Önálló kötete: A neuroendocrin rendszer szerepe a daganatos betegségben (1957). Az Általános kórbonctan (1959) c. gyűjteményes munka szerkesztője és több fejezetének szerzője.Gyergyay Ferenc Pál (Kolozsvár, 1922. okt. 25. – 2014. aug. 7., Bergisch Gladbach) – orvos, rákkutató, orvosi szakíró. Gyergyay Árpád fia. Szülővárosában az Unitárius Kollégiumban érettségizett (1940), a helybeli egyetemen szerzett orvosi diplomát (1945). A marosvásárhelyi OGYI tanársegédje, adjunktus Haranghy László mellett, 1956-tól a kórbonctan előadótanára, 1971-től professzora, a klinikai kórbonctanász osztály vezető főorvosa (195277). Influenţa sistemului nervos asupra procesului tumoral (Mv. 1955) c. dolgozatával szerezte meg kandidátusi címét, docens doktor (1971), doktorandusirányító. 1977-ben Kölnbe távozott, ahol magánintézetet vezet. 1981-ben intézetével együtt Bergisch Gladbach városába költözött. 1995-ben vonult nyugdíjba.

Az Európai Patológus Társaság és a Nemzetközi Patológiai Akadémia rendes, a Német Patológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a Johannita Rend tiszteleti lovagja. Szaktanulmányai belföldi és nemzetközi szakközlönyökben jelentek meg, nemzetközi konferenciák előadója.

A marosvásárhelyi rákkutatás egyik úttörője. Főbb kutatási területei: kísérletes daganatkutatás, kísérletes neuropatológia, májpatológia, klinikopatológiai kazuisztika.

 

Díjak, elismerések: Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díja (2004.)

 

Munkái

A neuroendocrin rendszer szerepe a daganatos betegségben (1957.); Az idült hepatitis (társsz. 1957.)

 

Szerkesztés

Általános kórbonctan (társsz. is. 1959.);

 

Irodalom

Gaal György: Gyergyay Ferenc, a kórbonctan marosvásárhelyi professzora. Orvostudományi Értesítő, LXXXVIII. évf. 2. sz. (2015) 54–59. o.