Ádám Zsigmond

oldal nyomtatása Share

Ádám Zsigmond (Alsóbölkény, 1913. jún. 15 – Kolozsvár, 1994. okt. 10.) – nyelvész, író, műfordító. Középiskolát a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban és a marosvásárhelyi ref. kollégiumban végzett. A kolozsvári Ferdinánd Egyetemen szerzett román-magyar szakos tanári képesítést 1939-ben. Marosvásárhelyen és Kolozsvárt újságíró és középiskolai tanár, 1950-től 1973-ig lektor a kolozsvári tudományegyetem román nyelvészeti tanszékén. Bukolikus hangulatú szabad versei jelentek meg a Brassói Lapokban, az Ellenzékben, a Független Újságban és a Pásztortűzben; Blaga, Stancu, Porumbacu, Deşliu, Beniuc, Sorescu, Paraschivescu, Breslaşu, Gurghianu verseiből fordított a Korunk, Igaz Szó, Igazság számára; a magyar iskolákban folyó korszerű román nyelvtanítás módszertani kérdéseivel foglalkozik.

Munkái: Helyesen románul (nyelvtani ismeretek, gyakorlatok, Balázs Jánossal és Balázs Lászlóval, 1960. 3. átdolgozott kiadás 1971); Probleme specifice ale predării limbii române în şcolile cu limba de predare maghiară (1969). Kéziratban Limba română, curs practic pentru maghiari c. munkája.