ateista irodalom

oldal nyomtatása Share

ateista irodalom – a vallást mint ideológiát bíráló, gyakran polemikus jellegű írások gyűjtőneve. A két világháború között a szocialista és baloldali sajtóban, munkásnaptárakban jelenik meg. Aradi Viktor A csillagvilágtól a szocializmusig (Kv. 1924) és Erdélyi Kálmán Új utakon. Tanulmányok a szocializmus köréből (Kv. 1924) c. értekezése, valamint A világ és az emberi társadalom kialakulása és fejlődése (Kv. 1932) c. kiadvány a materialista világképet állítja szembe a teológiai világképpel. Az utóbbi negyedszázadban számos ateista mű jelent meg magyar fordításban. Blénesi Ernő és Vécsey Károly történeti elemzése Vallásos ünnepek, szokások, szertartások címen (1959) és Kovács Dániel, Sorbán Antal, Vécsey Károly közös tanulmánya A valláserkölcs antihumánus jellege címen (1962) a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ismeretterjesztő kiadványa. Tudományos szinten Farkas Zoltán műveli az ~t vitaírásaival (Áramlatok a mai katolicizmusban, Korunk 1965/1; A predestináció „misztikus és félelmetes” dogmája, Korunk 1965/2) és önálló munkájával (Gondolatok a valláserkölcsről, 1977).