Györgyicze Vilmos (1991 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Györgyicze Vilmos (Csíksomlyó-Csobotfalva, 1933. júl. 17.) biológus, szakíró. Középiskolai tanulmányait Csíkszeredában végezte (1951), a Bolyai Tudományegyetem természetrajz karán szerzett oklevelet (1955). A csíkszentdomokosi általános iskola tanára, 1958-tól itt, 1963-tól Csíkdánfalván iskolaigazgató, 1979 óta a *Hargita megyei tanfelügyelőség szakfelügyelője. A megye természetvédelméről, az ezzel kapcsolatos pedagógiai lehetőségek népszerűsítéséről szóló írásait a *Hargita, *Hargita Kalendárium, Ifjúmunkás, Művelődés, Vörös Zászló közli. Biológusnapok, környezetvédelmi hetek, országos etnobotanikai szimpozionok szervezője, kiadványainak szerkesztője. A Hargita megye útikönyve (Csíkszereda 1973) és Hargita megye természetes gyógytényezői (Csíkszereda 1974) c. kötetek munkatársa.Györgyicze Vilmos (Csíksomlyó-Csobotfalva, 1933. júl. 17.) – biológus, szakíró. Középiskolai tanulmányait Csíkszeredában végezte (1951), a Bolyai Tudományegyetem természetrajz karán szerzett oklevelet (1955). A csíkszentdomokosi általános iskola tanára, 1958-tól itt, 1963-tól Csíkdánfalván iskolaigazgató, 1979 és 1990 között a Hargita megyei tanfelügyelőség szakfelügyelője. 1990-től a Venczel József Faipari Iskolaközpont tanára, 1995-ben nyugdíjazzák, de tovább tanít heylettes tanárként. 1993–2005 között a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar csíkszeredai kihelyezett tagozatán konzulens tanár, 2000–2005 között a vezetője, 2005-ben a vadgazda-mérnökhallgatók záróvizsgáján az  államvizsgabizottság tagja.

A megye természetvédelméről, az ezzel kapcsolatos pedagógiai lehetőségek népszerűsítéséről szóló írásait az Előre, Hargita, Hargita Kalendárium, Ifjúmunkás, Művelődés, Kútfő, Natura, Vörös Zászló közli. Biológusnapok, környezetvédelmi hetek, országos etnobotanikai szimpozionok szervezője, kiadványainak szerkesztője. A Hargita megye útikönyve (Csíkszereda, 1973) és Hargita megye természetes gyógytényezői (Csíkszereda, 1974) c. kötetek munkatársa. Több mint száz biológiai témájú cikke jelenik meg a hazai sajtóban, valamint borvízforrásokat közöl a Hargita Kalendáriumban.

1980–90 között szervezője a Biológus Napok és a Környezetvédelem Hete című rendezvénysorozatoknak. Aktív résztvevője a vadgazdamérnök, erdőmérnök és környezetmérnök hallgatók gyakorlati tevékenysége megszervezésének. Csíkszentdomokoson igazgatása alatt három iskola épült, Dánfalván hozzájárult az akkor létesült középiskola anyagi feltételeinek előteremtéséhezés a líceumi oktatás megszervezéséhez. Tanfelügyelőként az elmélet és gyakorlat összekapcsolására helyezi a hangsúlyt. 1992 óta tanítványai különböző külföldi és hazai versenyeken vesznek részt.

 

Elismerése: 2003 szeptemberében Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékéremmel tüntették ki

Tagság: a Román Biológiai Tudományos Társasgá Hargita meygei fiókjának titkára (1980–84.); az EMT biológiai társaság helyi elnöke

 

Munkái

Hargita megye útikönyve (Csíksz., 1973.); Hargita megye természetes gyógytényezői (Csíksz., 1974.); Magaslati klimatikus övezetek és borvízfürdők Hargita megye felcsíki övezetében (1974.);